Назад до контролери/диференциални термостати

Диференциален термостат DTSF-3+ за слънчеви инсталации

Арт.№: 3746 Принтирай
лв
115.00
лв
Направи запитване
Рейтинг:
Диференциален термостат  DTSF-3+ за слънчеви инсталации
Диференциален термостат DTSF-3+ за слънчеви инсталации
115.00
лв
Запитване

Инфо

ПРИЛОЖЕНИЕ Прибора се използва за контролиране на елементите на соларна отоплителни инсталация (циркулационна помпа и ел. нагревател на бойлер за БГВ). Притежава часовник резервиран с 2 бр. ААА батерии. Директно комутира силовия ток за ел. нагревател до 3kW. Приложим както за системи с циркулация, така и на термо-сфонен принцип. Измерва до 3 температури и управлява 2 отделни изпълнителни устройства - помпа ( противо-замръзващ шнур или ре-циркулация при режим термосифон) и Ел. нагревател. Напълно програмируем чрез 7 основни параметъра. Управлява Ел. нагревателя по часова зона и температури. Възможност за задаване на приоритет. Бърз избор на режима на нагревателя “AUTO”/ИЗКЛ./ВКЛ./ВА­КАН­­ЦИЯ от самостоятелен бутон. Основни характеристики · Четири режима - фунцкионални схеми - избираеми от потребителя: - Диференциален термо­­­стат "dT-T1+EL" за един бойлер + ел. нагревател - Диференциален термо­­­стат "dT-T1/T2" за два бойлера с превключване между тях - Термо-Сифонна система "TSyphTrh" с подгряваща система за тръбите - Термо-Сифонна система "TSyphRec" с ре-циркулация · Следене на до 3 температури – 1 или 2 за бойлер и 1 за панел. · Управлява ел.нагревател и циркулационна помпа. · Функции: „предпазване от замръзване и прегряване”, „ваканция” · Вграден часовник с батерия. · Една „Фиксирана” часова зона от 22:30-05:30ч. за дозагря­ване с ел. нагревател. · LCD екран с четири бутона. · Индикация за активини: помпа, нагревател и аларма · Седем основни параметъра за настройка. · Бутон за директно управление на нагревателя Auto/Вкл/Изкл. и „Ваканция”. · Възможност за ръчно активиеане на помпата - краткотрайно чрез бутоните. · "Еко" функция - задаване на приоритетно подгряване със "Солар". РЕЖИМИ 1. „Диференциален термостат с един бойлер dT-T1+EL” - следи температури в бойлер и колектор, управлява циркулационна помпа и ел. нагревател.; · Циркулационната помпа се управлява по диф. разлика между панел и бойлер · Поддържане на мин. t^(o) в бойлера чрез Ел. нагре­вател независимо от часа. · Подгряване на бойлера до желана температура чрез Ел. нагрева­тел през ноща. · При активирана "Еко" функция, бойлера се подгрява до желана температура, при липса на "слънце" за определено време. · Забрана на циркулация на помпата при t^(o) на панела по-иска от зададена · Предпазване на бойлера от прегряване – забрана на циркулация при t^(o) над зададена · Предпазване на панела от прегряване и тръбната система от "топлинен удър" · Предпазване от замръзване на бойлера – активиране на нагревател при t^(o) <8^(o)C. · Предпазване от замръзване на колектора чрез принудителна цирку­ла­ция · Режим „Ваканция” принудително циркулация за охлаждане на бойлера. · Задаване на минимално време за работа на помпа (при по-дълъг тръбен път) *Предпазване от блокиране на помпа чрез принудителното и активиране за 1 мин. на всеки 7 дни. 2. „Диференциален термостат с два бойлера dT-T1+T2” - следи температури в два бойлера и колектор, управлява циркулационна помпа и три-пътен клапан; · Циркулационната помпа се управлява по диф. разлика между панел и избрания бойлер. · Приритетно подгрява бойлер 1, като при достигане на зададена температура се превключва към бойлер 2. · Забрана на циркулация на помпата при t^(o) на панела по-иска от зададена · Предпазване на бойлера от прегряване – забрана на циркулация при t^(o) над зададена · Предпазване на панела от прегряване и тръбната система от "топлинен удър" · Предпазване от замръзване на колектора чрез принудителна цирку­ла­ция · Режим „Ваканция” принудително циркулация за охлаждане на бойлерите. · Задаване на минимално време за работа на помпа (при по-дълъг тръбен път) *Предпазване от блокиране на помпа чрез принудителното и активиране за 1 мин. на всеки 7 дни. 3. „Термо-Сифонн с подгряване на тръбния път-TSyphTrH” следи температура в соларе бойлер и управлява ел. нагревател. Допълнително следи температура на откритата част от тръбна система и управлява подгряването им против замръзване. · Управление на ел. нагревател за поддържане на минимална зададена t^(o) в бойлера независимо от часа и допълнително подгряване до желана t^(o) през ноща. · Предпазване от замръзване на бойлера – активиране на нагревател при температура по-ниска от 8^(o)C. · Предпазване от замръзване на тръбната разводка– активиране на допълнителен нагревателен шнур при температура по-ниска от 8^(o)C. 4. „Термо-Сифонн с ре-циркулация към допълнителен бойлер-TsypRec” следи температура в соларен бойлер и управлява ел. нагревател. Следи температура в допълнителен бойлер и управлява помпа за ре-цуркулация. · Управление на ел. нагревател за поддържане на минимална зададена t^(o) в бойлера независимо от часа и допълнително подгряване до желана t^(o) през ноща. · Управление на помпа за ре-циркулация между соларен и допълнителен бойлер по dT в полза на соларния. · Предпазване от замръзване на бойлера – активиране на нагревател при температура по-ниска от 8^(o)C. · Предпазване от замръзване на тръбната разводка– следене на температурата на откритата част от тръбната разводка. При температура по-ниска от 8^(o)C активира принудително помпата за ре-циркулация за предпазване от замръзване. Оснвните параметри са защитени от промяна с парола ! Технически параметри · Захранващо напрежение: 220V/50Hz. ? 1,5VА · Монтаж на DIN -35mm; габаритни размери 68x85x58 mm. · Входове за температура: до 3х/PTC1k; измерване: -40^(o)C?180^(o)C; точност ±1^(o)C; в диапазона -10^(o)C?110^(o)C; и ±4^(o)C извън него · Комутационни възможности: - помпа :5A / 220V (до 250W); - ел. нагревател: 16А/220V (до 3kW);

Свързани продукти

loading...