Назад до Слънчеви колектори за вода

Термосифонни слънчеви колектори отворена система с водосъдържател

 

Основните компоненти на слънчевия колектор са водосъдържател (бойлер), изолация, вакуумни тръби, отражатели, допълващ съд с поплавък и силиконови уплътнения. В този тип колектори абсорбатора е самата вода.

Когато слънчевия колектор е изложен на слънце, слънчевата радиация, която попада на колектора, прониква през стъклото и се абсорбира от черната повърхност в тръбите, която се загрява. След това течността, която служи за провеждане на топлината (вода) и се намира в тръбите на абсорбатора, също се загрява и предава енергията на водата в резервоара.

При този модел соларния колектор и водосъдържателя са свързани в едно цяло. Термосифонният слънчев колектор използва явлението на естествената конвекция, или свойството на горещата вода да се изкачва, и така да циркулира непрекъснато между слънчевия колектор и водосъдаржателя. При нагряване на водата, нейното относително тегло намалява и тя по естествен път се покачва в резервоара. Междувременно охладената под дадена температура вода от резервоара, протича надолу по тръбите на колектора, до най-долната му част. Инсталирането на резервоара от горната страна на колектора прави възможно възникването на явлението на термосифона. Тези системи са надеждни с проста технология и относително евтини. Добавен е електически нагревател 1500 вата с защита за допълнително подгряване на бойлера през зимните месеци или при няколко източвания на водата през лятото и необходимост на топла вода рано сутрин.

 

ПРЕДЛАГАНИ МОДЕЛИ:

EMDE Solar предлага за Вас следните модели термосифонни слънчеви колектори, които са съобразени с индивидуалните предпочитания за всеки клиент. Нашите слънчеви системи използват допълващ съд с поплавък за пълнене на резервоара, а не разширителен съд с поплавък. Това ги прави по-надеждни и ефективни, като няма механично-движещи се части на поплавъка, които да дават дефект.

Също така използваме рефлектори за допълнително попадане на слънчева енергия върху вакуумните тръби. С използването на рефлектори системата става с 40% по-ефективна. Допълнителни предимства на нашите системи е че имат допълнителен извод за надграждане, което позволява да се свързват една или повече системи.

Слънчев колектор с термосифон - схема

АКСЕСОАРИ И РЕЗЕРВНИ ЕЛЕМЕНТИ:

В комплекта на слънчевия колектор се използват допълнителни аксесоари като допълващия съд с поплавък, рефлектори, ел. нагревател с защита и няколко връзки и съединения.

В случай на счупване на някоя от вакуумните тръби, съответната тръба може да бъде затапена или сменена от наши специалисти, за да продължите да използвате системата пълноценно.

Предвидена е възможност за надграждане на слънчевата система чрез включването на още една нова към нея.

ПРЕДИМСТВА:

 • Независимост при повишаване на цената на ел. енергията.
 • Няма нужда от помпа, тръби и допълнителни устройства за работата на колектора.
 • Целогодишна употреба - работа и през зимата при достатъчна слънчева светлина!
 • Материала на стойката и водосъдържателя са от неръждаема стомана, което изключва корозия.
 • Вакуумните тръби имат минимум 20 години ефективност.
 • Температурата във вакумната тръба изложена на слънце достига 250 градуса Целзий, а запълнена с вода до 100 градуса Целзиий за около 3 часа.
 • Системата работи без налягане и е напълно безопасна.
 • Водосъдържателя, тръбите и цялостната конструкция издържат на 25 мм градушка.
 • Абсорбираща повърхност на колектора поглъща около 93-94% от слънчевите лъчи.
 • Системите изработени по тази технология продължават да работят дори и при счупване на някоя от тръбите, ако съответната счупената тръба се затапи.
 • Малко разходи при присъеденяване на слънчевият колектор към водната система.
 • Много ниски температурни загуби поради добрата изолация на вакуумната среда (вакуума е най-добрият изолатор) и водопреносните тръби на горещата вода.
 • Дизайна на колектора спомага за относително добро ветрово съпротивление.
 • Работят ефективно дори и при ориентация, различна от оптималната южна заради кръглата форма на тръбите.
 • До 2 пъти по-ефективни през зимният период сравнено с плоските колектори.
 • Не задържа сняг и прах.
 • Изключително лесен монтаж.

ТЕХНИЧЕСКИ СЪВЕТИ:

Базисни изисквания при инсталацията:

Една слънчева топлинна система трябва да бъде инсталирана на място, където много слънчева светлина да попада върху колектора. Това се постига при условие, че:

 • Колекторите са с лице на юг (ориентация на колектора);
 • Слънчевите лъчи попадат перпендикулярно (във възможно най-голяма степен) върху повърхността на колектора (колектора трябва да бъде под наклон спрямо хоризонталната равнина);
 • Няма сянка, която да попада върху колекторите, особено по време на най-интензивното слънчево греене.

Наклон на колектора

 • Наклон на колектора спрямо хоризонталната равнина равен на географската ширина на региона (на екватора - 0o, на северния полюс - 90o) позволява на колектора да улови възможно най-много слънчева енергия през годината.
 • Болшинството слънчеви системи за битова топла вода в средиземноморските страни имат колектори под ъгъл 45o спрямо хоризонталната равнина.
 • Когато наклонът е от поядъка на 25o до 50o, промяната на годишните количества получена енергия не надвишава 5 %, затова монтирането на колекторите в такъв диапазон на наклона води до нормално функциониране без проблеми с ефективността или добрата работа.
 • Стойката към комплекта на слънчевия колектор позволява монтаж и върху хоризонтални повърхности, като се запазва подходящия ъгъл на работа.

Ориентация на колектора:

 • Слънчевите колектори трябва да бъдат с лице на юг с цел да има възможно най-много слънчева енергия, попадаща върху тях през деня.
 • В някои случаи се препочита юг с малка ориентация на запад вместо чист юг с цел да се използват по-високите следобедни температури, което води до по-добра работа на колектора.
 • Отклонение до максимум 20o от южната ориентация води до много малко намаление на слъчевата радиация върху повърхността на колектора. При по-големи отклонения до 450 намалението е от порядъка на 15 % през зимата и относително малко (около 5 %) през лятото.

Засенчване

 • Трябва да се избягват големи препятствия пред колектора, защото тяхната сянка в периода 09:30 до15:30 води до влошаване работата на системата. Малки засенчвания рано сутринта или късно през деня не се отразяват на работата на колектора.

СХЕМА И Инструкция за безопасна инсталация и експлоатация на слънчев колектор с термосифон:

Термосифонни колектори от неръждаема стомана с рефлектори - EMDE Solar MDSS - схема 2

Обща информация

 • Моля, първo прочетете внимателно следните инструкции . Всяка гаранция е недействителна, ако тези указания не се спазват стриктно.
 • Неправилната употреба, както и неоторизираните модификации на продукта ще доведат до изключване на евентуални искове за обезщетение.
 • Моля, следвайте точно и безопасно стъпките и бележките, за да се избегне всякаква опасност и вреда за хората и материални щети.

Цели / функции

Системата термосифон е без налягане в колектора и резервоара.

 • Да се използва питейна вода. Ако някоя друга течност се използва, то гаранцията или гаранционните условия са невалидни.
 • Слънчевата система с вакуумни тръби работи и при много високи температури, затова е необходимо да се вземат предпазни мерки, за предотвратяване на опасността от изгаряне. Стъклените тръби могат да се повредят, затова е необходимо да се вземат предварителни мерки, за да се избягнат парченцата от стъклото (напр. в градини с игра на децата и др.).

Безопасни бележки

Съответните национални правила за безопасност трябва да се спазват. Сглобяване, стартиране, обслужване и ремонт трябва да се извършват само от оторизирани специалисти.

 • Тръбопроводната система от слънчевата схема трябва да бъде свързана с по-ниската част на сградата в зависимост от вашите национални разпоредби (напр. VDE, IEC).
 • Връзката на слънчевата система към съществуваща или нова система за защита от мълнии или изравняване на потенциала могат да се осъществяват само от оторизирани специалисти.
 • С стъклени тръби на колектора трябва да се борави с повишено внимание. За да се избегне нараняване ви препоръчваме да носите ръкавици и предпазни очила.

Особености

 • Цялата слънчева система трябва да бъде инсталирана в съответствие с принципите, установени от технологията.
 • Правилата на професионалната търговска асоциация за предотвратяване на инциденти трябва да се спазват. Опасностите от сблъсък, падане на предмети и т.н. трябва да бъдат предотвратени посредством такива мерки като използване на скелета, прости стълби и въжета.
 • Максимално разширеният товар за основа и необходимото разстояние до ръба на покрива, трябва да се спазват.
 • Внимателно затегнете компонентите, така че по време на буря и вихрушка, както и в резултат на опън, натоварванията да са безопасни.
 • Използвайте подходяща и достатъчно топлоизолация на всички тръбопроводи, за да се избегнат големи загуби на топлина.
 • Вакуумни тръби са устойчиви на градушка до 25 мм. Ние все пак препоръчваме за щети от буря и градушка да се консултирате с компании за имуществено застраховане. Нашата гаранция на материала не се отнася за такива щети.

Стъпки за инсталиране

Сглобяването на неръждаемата конструкция се извършва последователно от задните крака към долната част на колектора, където са пластмасовите розетки на тръбите. Бойлера, който обединява вакуумните тръби се монтира последен. Желателно е монтажа на тръбите да се извършва след укрепването на конструкцията към покрива.

Всяка стъпка трябва да се провери внимателно, преди да отидете на следващата процедура.

 
 1. Сглобете двете страници на рамката
 2. Монтирайте стабилизиращите прътове
 3. Монтирайте предната греда на вакуумните тръби
 4. Затегнете винтовете с подходящ инструмент
 5. Основна рамка е готова
 6. Монтирайте отражателите, ако има такива
 7. Желателно е основната рамка да е закрепена за покрива при последващия монтаж
 8. Монтирайте резервоара към рамката
 9. Стабилизирайте резервоара с винтовете
 10. Уверете се, че винтовете попадат в отвора на скарата и коригирайте ъгъла, до известна степен, между резервоара и предната греда на вакуумните тръби, ако е необходимо
 11. Инсталирането на резервоара за основната стойка е готово
 12. Носете ръкавици и слънчеви очила, преди монтажа на вакуумни тръби
 13. Монтирайте допълващия съд с поплавък на входа на студената вода
 14. Свържете входа на студената и изхода на топлата вода с подходящ тръбопровод
 15. Желателно е да поставите нужната изолация
 16. Уверете се, че монтажа на тръбопровода е пълен
 17. Махнете защитното фолио на отражателите, ако има такова
 18. Разбърква се малко препарат (течен сапун или веро) с вода
 19. Потапят се гумените уплътнителни пръстени на вакуумни тръби в приготвената вода
 20. Намазва се и края на вакуумната тръба, която влиза в резервоара около 10 см. с течен сапун
 21. Сложете гумените колелца на вакуумните тръби и уплътнителите и поставете всяка вакуумна тръба във всяка дупка, заедно с гумения пръстен
 22. Натиснете гумените пръстени за връзка между резервоара и вакуумни тръби
 23. С леко завъртане по часовниковата стрелка и натиск вкарайте вакуумните тръби към основата на резервоара и после в дъното на скобата
 24. Уверете се, че крайщата на вакуумната тръба са поставени плътно в държача на епруветка и резервоара
 25. Монтирайте тръба около 50 см. за преливник със съответната изолация
 

Ако сте спазили стъпките за инсталиране вашият слънчев колектор е готов.

Моля, ако възникнат проблеми при инсталирането да се обърнете към специалист.

Филтри
10 Продукта
По уместност
По уместностНай-новиНай-продаваниАзбучно A → ЯАзбучно Я → АЦена 0 → 9Цена 9 → 0
Подреди по:
На страница по:
loading...