Слънчеви колектори - съвременни енергийни решения! Промоция!

Серия MDA(B) - Вакуумен слънчев колектор с "Heat Pipe" технология

СЕРИЯ MDA(B):

Основният компонент на тези вакуумни слънчеви колектори е heat pipe тръбата. Именно там се извършват процесите на изпарение и кондензация, като в горната част на тръбата се получава топлообмен, поради което там е и най-горещата част на слънчевия колектор. Технологията е изключително ефективана и икономически изгодна, поради високият коефициент на усвояване на слънчевата енергия и изключително ниски показатели на топлинни загуби.

ПРЕДЛАГАНИ МОДЕЛИ:

вакуумно-тръбни колектори със стойка за равен покрив и рефлектори за изграждане на затворена система.

Модел Капацитет бойлер, литри Площ колектор
С ВАКУУМНИ ТРЪБИ ТИП "heat pipe" размер 47/1500
MDA(B)-47/1500-12 80-100 1.32m2
MDA(B)-47/1500-18 120-150 1.98m2
С ВАКУУМНИ ТРЪБИ ТИП "heat pipe" размер 58/1800
MD-HP-SC58/1800-10 80-100 1.40m2
MD-HP-SC58/1800-12 100-120 1.68m3
MD-HP-SC58/1800-15 100-150 2.10m2
MD-HP-SC58/1800-18 120-150 2.52m3
MD-HP-SC58/1800-20 150-200 2.80m2
MD-HP-SC58/1800-24 200-250 3.36m3
MD-HP-SC58/1800-30 250-300 4.20m2
Вакуумно-тръбни колектори със стойка за равен покрив и рефлектори за изграждане на отворена система
MDGS-58/1800-25 200-250 2.325m2
MDSS-58/1800-25
/неръждаем/
200-250 2.325m2

За повече информация и цена: тел. 042 650 300, +359 888 / 866 500

ПРЕДИМСТВА:

 • Колекторите от този тип отдават топлина в системата не само при пряко слънцегреене, а дори и в облачно и мъгливо време, макар и с малко по-нисък интензитет.
 • Възможно е да се монтира на по-ниско ниво от водосъдържателя, защото водата се върти от помпа.
 • Независимост при повишаване цената ел. енергията.
 • Не задържа сняг и прах.
 • Стартирането на топлоотдаващият процес е само 2 мин. след излагането на слънчевата система на слънчеви лъчи.
 • Абсорбиращата повърхност обработена с Al-N/Al , поглъща 94% от слънчевите лъчи.
 • Дълъг живот на продукта. Повече от 20 години.
 • Използват се материали издържащи на ниски температури : до -40 градуса.
 • Продукта е устойчив на градушки с дебелина на зърното до 25 мм.
 • Системите изработени по тази технология продължават да работят дори и при счупване на някоя от тръбите.
 • Теглото на слънчевите колектори е относително ниско.
 • Този тип колектори могат да се монтират и без стойка, директно върху покрива на сградата, когато това е възможно.
 • Малко разходи при присъеденяване на слънчевият колектор към водната система.
 • Много ниски температурни загуби поради добрата изолация на вакуумата среда (вакуума е най-добрият изолатор).
 • Ниско ветрово съпротивление.
 • Работят ефективно дори и при ориентация, различна от оптималната южна заради кръглата форма на тръбите.
 • Колекторният възел поема сравнително малко количество топлоносеща течност, а от там и обема на разширителният съд е по-малък, което понижава цената.
 • Малко по-ниска цена на слънчевите колектори heat pipe сравнена с тази на плоските селективни колектори, съобразена с количеството вода за загряване при едните и другите колектори.
 • До 4 пъти по-ефективни през зимният период сравнено с плоските колектори.
 • Удобни за транспортиране и с лесен монтаж.

СХЕМА НА МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКИ СЪВЕТИ:

Определяне на посоката и ъгъла на инсталиране

Ъгълът и посоката на инсталацията е също от голямо значение, тъй като се отразяват на ефективността на слънчевия колектор. Естествено ние искаме колектора да получава максимално количество слънчева светлина всеки ден и през цялата година. Като общо правило, трябва да се има в предвид, че ако сте в северното полукълбо то колектора трябва да е с южно изложение и ако сте в южното полукълбо, то колектора трябва да е със северно изложение. Виж схемата по-долу.

Определяне на посока и Ъгъл

Ъгълът, под който се монтират колекторите трябва в общи линии да съвпада с географската ширина на вашето местоположение.

Базисни изисквания при инсталацията:

Една слънчева топлинна система трябва да бъде инсталирана на място, където са налични условия, при които много слънчева светлина попада върху колектора. Това се постига при условие, че:

 • Колекторите са с лице на юг (ориентация на колектора);
 • Слънчевите лъчи попадат перпендикулярно (във възможно най-голяма степен) върху повърхността на колектора (колектора трябва да бъде под наклон спрямо хоризонталната равнина);
 • Няма сянка, която да попада върху колекторите, особено по време на най-интензивното слънчево греене.

Наклон на колектора:

 • Наклон на колектора спрямо хоризонталната равнина равен на географската ширина на региона (на екватора - 0o, на северния полюс - 90o) позволява на колектора да улови възможно най-много слънчева енергия през годината.
 • Болшинството слънчеви системи за битова топла вода в средиземноморските страни имат колектори под ъгъл 45o спрямо хоризонталната равнина.
 • Когато наклонът е от поядъка на 25o до 50o, промяната на годишните количества получена енергия не надвишава 5 %, затова монтирането на колекторите в такъв диапазон на наклона води до нормално функциониране, без проблеми с ефективността или добрата работа.

Ориентация на колектора:

 • Слънчевите колектори трябва да бъдат с лице на юг с цел да има възможно най-много слънчева енергия, попадаща върху тях през деня.
 • В някои случаи се препочита юг с малка ориентация на запад вместо чист юг с цел да се използват по-високите следобедни температури, което води до по-добра работа на колектора.
 • Отклонение до максимум 20o от южната ориентация води до много малко намаление на слъчевата радиация върху повърхността на колектора. При по-големи отклонения до 45 o намалението е от порядъка на 15 % през зимата и относително малко (около 5 %) през лятото.

Засенчване

 • Трябва да се избягват големи препятствия пред колектора, защото тяхната сянка в периода 09:30 до15:30 води до влошаване работата на системата. Малки засенчвания рано сутринта или късно през деня не се отразяват на работата на колектора.

СХЕМАТА ПО ДОЛУ ОНАГЛЕДЯВА МОНТИРАН СЛЪНЧЕВ КОЛЕКТОР:

Схема монтиран колектор

Вижте повече за технологията "Heat pipe"

Документи за сваляне:

ЕНЕРГЕТИКА БГ